Muayene-CheckUp Hizmetleri Nedir ?

Muayene ve check-up hizmetleri, genellikle kişinin genel sağlık durumunu değerlendirmek, hastalıkları tespit etmek ve önleyici sağlık önlemleri almak amacıyla sunulan sağlık hizmetlerini içerir. Bu hizmetler, kişinin yaşına, cinsiyetine, genetik özelliklerine ve sağlık geçmişine göre özelleştirilebilir.

Hizmet Neleri Kapsar ?

İşte muayene ve check-up hizmetlerinin genel olarak kapsadığı alanlar:

  1. Fiziksel Muayene: Doktorun hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla vücut organlarını ve sistemlerini gözlemlemesi ve muayene etmesi.
  2. Kan Testleri: Kan testleri, kanın bileşenleri (kan hücreleri, biyokimyasal maddeler, hormonlar) üzerinde detaylı bir analiz yaparak çeşitli sağlık durumlarını belirleme amacıyla kullanılır.
  3. İdrar Testleri: İdrar örneği alınarak yapılan testler, böbrek ve mesane sağlığı, şeker düzeyleri, enfeksiyonlar gibi durumları değerlendirmek için kullanılır.
  4. Görüntüleme Testleri: Röntgen, ultrason, MRI gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak iç organların yapısı ve işlevi incelenir.
  5. Kardiyovasküler Değerlendirme: EKG (Elektrokardiyografi) ve ekokardiyografi gibi testlerle kalp sağlığı değerlendirilir.
  6. Göz ve Kulak Muayenesi: Göz ve kulak muayeneleri, görme ve işitme sağlığının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.
  7. Dental Kontrol: Diş muayeneleri, diş sağlığını değerlendirmek ve diş sorunlarını tespit etmek için gerçekleştirilir.
  8. Kanser Taramaları: Meme, rahim, prostat kanseri gibi belirli kanser türlerine yönelik tarama testleri.
  9. İmmünizasyon Kontrolü: Kişinin aşı takvimine uygun olarak aşı durumunun kontrol edilmesi.
  10. Hormonal Değerlendirme: Hormon düzeylerinin ölçülmesi, endokrin sistem sağlığının değerlendirilmesi amacıyla yapılır.